Bağışlarınız için :Halk Bankası Konak – İzmir Şubesi – Hesap No :16000008 IBAN TR74 0001 2009 7340 0016 0000 08
Vakfımız, Bakanlar Kurulu'nun 16.11.2000 gün, 2000-1862 sayılı kararıyla vergiden muaftır.

Kit Nedir?

KİT (KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU) NEDİR ?

KIT(kemik iliği-kök hücre transplantasyonu) bir kişinin kemik iliğindeki kan hücrelerinin yapımını başka bir bireyin kan yapımına değiştirmektir. Böylece hastalıklı kemik iliği-kan  hücrelerinin sağlıklı olanlarla değiştirilmesi sağlanmakta ve çocukluk çağının kan yapımı ile ilişkili bazı doğmalık hastalıkları ile lösemilerin başı çektiği bazı çocukluk çağı kanserlerinde tamamen iyileşme sağlanabilmektedir.

Bazı tür kanserlerde  hastanın kendi kemik iliği toplanarak saklanmakta ve yüksek dozda uygulanan kemoterapi-ilaç tedavileri sonrası hastaya geri verilerek kemik iliğinin ilaç etkisinden kurtulması sağlanmaktadır. Daha çok erişkin yaş grubunda uygulanan bu tedavi yöntemine ‘otolog KİT’ adı verilmektedir. Başkasından alınan kök hücrelerle yapılan nakil ise ‘allojenik KİT’ olarak tanımlanmakta olup çocuklarda yapılan KİT’lerin %90’ı allojeniktir. Hastaya kemik iliği-kök hücre vericisi olan bireyin doku tiplerinin hasta ile uyumlu olması gerekmektedir. En iyi verici ise doku grubu uygun ve aynı anne babadan doğma kardeştir. Ancak iki kardeşin doku gruplarının birbirine uyma olasılığı %25-30 olup yaklaşık %75 olguda kardeş verici bulunamamaktadır. Böyle bir durumda yakın akrabalara bakılmakta ancak akraba evliliğinin olmadığı durumlarda doku grubu uygun akraba bulma olasılığının da çok düşük olduğu bilinmektedir. İşte bu hastalarda akraba dışı kemik iliği –kök hücre bankaları verici bulmak için kullanılmaktadır. Gönüllü kişiler bu bankalara kayıtlarını yaptırmakta, doku grubu uygun olan hasta olduğunda verici olmaktadır. Türkiye’de halen İstanbul ve Ankara’da olmak üzere 2 adet, gönüllü verici sayısı ülkemiz için yeterli olmayan kemik iliği bankası bulunmakta, dünyada ise çok sayıdaki bankada 30 milyonun üzerinde kayıtlı verici bulunmaktadır.

Yeni kan yapımını sağlayan kök hücre, kemik iliği dışında dolaşan kandan (periferik kan) ya da yenidoğan bebeğin göbek kordonundan da elde edilebilmektedir. Bu nedenle kordon kanı bankaları da aile içi vericisi olmayan hastalar için önemli bir donor (verici) kaynağı olabilmektedir.

Kemik iliği (kök hücre) transplantasyonu ülkemizde 1990’lı yıllarda uygulanmaya başlanmış, son 10 yıldan bu yana ise etkili bir tedavi yöntemi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Halen 9′u pediatrik yani çocuklar için olmak üzere toplam 28 KİT merkezi bulunmaktadır. İzmir’de şu anda organize ve tam teşekküllü “Kemik İliği ve Kök Hücre” transplant merkezi bulunmaktadır. Ege Üniversitesi Pediatrik-Çocuk KİT Ünitesi; Avrupa Transplant Birliği’nden (EBMT) uluslararası akreditasyon almıştır ve gerek kardeş gerekse de ülkemiz ve tüm dünyadaki kemik iliği ya da kordon kanı bankalarından bulunan akraba dışı kök hücre ile KİT yapan önemli bir ulusal merkezdir. Bu ünitede her yıl yaklaşık 40 çocuk hastaya KİT gerçekleştirilmektedir. Böylece ölümcül doğumsal hastalığı olan ya da kanser tanısı almış birçok çocuk tamamen iyileşebilmektedir. KİT kimi zaman yaşamı tehtid eden sorunların ortaya çıkabildiği ciddi bir tedavi yöntemidir ve bu konuda deneyimli bir ekip ve yeterli ekipmana sahip bir hastanede yapılması önemlidir. 

Web Tasarım ve Kodlama